HỌC THÊM TOÁN

Giáo viên:Thầy Kim Hưng và Thầy Công Chánh
Địa chỉ: 266A Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP. HCM
Điện thoại: 0914 751 868 (Thầy Hưng)
0832 100 294 (Thầy Chánh)

 

HỌC THÊM TIẾNG ANH

Giáo Viên: Cô KIM HỒNG
Địa chỉ: 266A Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP. HCM
Điện thoại: 0978. 567.177
Email: mshongcambridge@gmail.com
Website: www.anhngudangkhoa.com

thiết kế website

Kỹ sư Tin học: TRẦN THANH THÁI
Facebook: facebook.com/thaithienlanh
Điện thoại: 0787 23 6565
Email: azweb.website@gmail.com

TÀI LIỆU TOÁN MIỄN PHÍ

(THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TRUNG TÂM ĐĂNG KHOA)

Địa chỉ: 266A Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP. HCM
Điện thoại: 083 2100 294
Email: tailieutoanmienphi20@gmail.com

GỬI LIÊN HỆ