Chuyên mục: Lớp 8

BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY ĐỘT PHÁ TRONG GIẢI TOÁN HỌC 8 TẬP 2 HÌNH HỌC

BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY ĐỘT PHÁ TRONG GIẢI TOÁN HỌC 8 TẬP 2 HÌNH HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG  Tóm tắt lí thuyết căn bản  Giải chi tiết, phân tích, bình luận, hướng dẫn làm bài dành cho học sinh lớp 8 và chuyên Toán.  Tham khảo […]

BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY ĐỘT PHÁ TRONG GIẢI TOÁN HỌC 8 TẬP 1 ĐẠI SỐ

BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY ĐỘT PHÁ TRONG GIẢI TOÁN HỌC 8 TẬP 1 ĐẠI SỐ THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG Tóm tắt lí thuyết căn bản Giải chi tiết, phân tích, bình luận, hướng dẫn làm bài dành cho học sinh lớp 8 và chuyên Toán. Tham khảo cho phụ huynh […]