Chuyên mục: Chương 2

TÀI LIỆU BÀI GIẢNG 01. ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN, LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY. Thầy giáo: Lê Văn Tuấn.

TÀI LIỆU BÀI GIẢNG 01. ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN, LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY. Thầy giáo: Lê Văn Tuấn. Các bạn có thể click vào biểu tượng xem full và tải tài liệu về miễn phí nhé.