Chuyên mục: Chương 4

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI 1,2,3,4,5,6,7 TRANG 110, 111 SGK TOÁN 9 TẬP 2: HÌNH TRỤ – DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH CỦA HÌNH TRỤ

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI 1,2,3,4,5,6,7 TRANG 110, 111 SGK TOÁN 9 TẬP 2: HÌNH TRỤ – DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH CỦA HÌNH TRỤ Các bạn có thể click vào biểu tượng xem full và tải tài liệu về miễn phí nhé.

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 TRANG 119,120 SGK TOÁN 9 TẬP 2: LUYỆN TẬP HÌNH NÓN – HÌNH NÓN CỤT – DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH CỦA HÌNH NÓN, HÌNH NÓN CỤT

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 TRANG 119,120 SGK TOÁN 9 TẬP 2: LUYỆN TẬP HÌNH NÓN – HÌNH NÓN CỤT – DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH CỦA HÌNH NÓN, HÌNH NÓN CỤT Các bạn có thể click vào biểu tượng xem full và tải tài liệu về […]